Ubytovací poriadok

 1. Turistická ubytovňa, ktorá je pod názvom Košice Hostel, umiestnená na Jesenského ulici č. 20, môže poskytnúť ubytovanie len občanovi, ktorý sa riadne prihlási. Za týmto účelom je žiadúci občiansky preukaz alebo cestovný pas.

 2. Hosť sa pri príchode ihneď zaeviduje. Uvádzajú sa tieto informácie: celé meno hosťa, deň príchodu a deň odchodu a taktiež cena ubytovania.

 3. Ubytovňa môže z vážnych prevádzkových dôvodov ponúknuť hosťovi iné ubytovanie podobné pôvodne dohodnutému.

 4. Na základe objednávky je ubytovňa povinná hosťa ubytovať v čase od 12:00 do 23:00 hodine. Ak v objednávke hosť neuvedie presný čas príchodu, rezervácia sa po 19:00 hodine ruší.

 5. Hosť používa izbu po dobu, ktorú sa dohodol s ubytovňou. Ak však nebola ubytovacia doba vopred dohodnutá, hosť musí svoj pobyt odhlásiť najneskôr do 10:00 a v tom čase aj izbu uvoľniť. V prípade, že hosť neuvoľní ani po 2 upozorneniach, bude mu účtovaná cena za ďalšiu noc. Hosť je povinný platiť v hotovosti a dopredu.

 6. Sťažnosti a návrhy prijímajú pracovníčky ubytovne na recepcii.

 7. Ubytovňa zabezpečí pri ochorení alebo zranení hosťa privolanie lekárskej pomoci.

 8. Ubytovňa účtuje služby v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996
  Izba s príslušenstvom 1 až 14 nocí viď. cenník
  Izba s príslušenstvom 15 až 30 noci viď. cenník
  Izba s príslušenstvom 30 a viac nocí viď. cenník

 9. Ak hosť požaduje ubytovanie pred 12:00 musí uhradiť cenu aj za predchádzajúcu noc. Ak však táto služba bola dohodnutá s vedúcou ubytovne, poplatok sa nevyžaduje.

 10. Hostia kvôli svojej bezpečnosti nemôžu používať svoje vlastné elektrospotrebiče. Hosťom je k dispozícii plne vybavená kuchyňa.

 11. Hosť nesmie premiestňovať zariadenie, vytvárať akékoľvek zásahy do elektrickej alebo inej inštalácie.

 12. Hosť pri odchode zhasne, zavrie okná a odovzdá kľúče. Škody, ktoré vykoná hosť počas svojho pobytu, je povinný uhradiť v plnej sume daného majetku.

 13. Ubytovňa nezodpovedá za prípadne škody či krádež motorového vozidla ubytovaných hostí.

 14. Deti do 10 rokov nesmú byť na izbe či v priestoroch ubytovne bez dozoru dospelej osoby.

 15. Návštevy sú prísne zakázané.

 16. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto Ubytovacieho poriadku. V prípade hrubého porušenia, personál ubytovne môže od zmlúv odstúpiť ešte pred uplynutím dohodnutého času.

 17. V priestoroch Turistickej ubytovne na Jesenského ulici č. 20 je prísne zakázané fajčenie a používanie omamných látok. Poplatok za fajčenie je 50 EUR.